• ks.bukowinski@gmail.com
 • 530 740 323
O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Ocalenie"

Papież Jan Paweł II pisał o Ks. Władysławie Bukowińskim:

Cieszę się, że postać tego bohaterskiego kapłana nie idzie w zapomnienie. Przeciwnie, pozostaje on w pamięci wielu jako heroiczny świadek Chrystusa i pasterz tych, którzy doświadczyli prześladowań z powodu wiary i pochodzenia. Nigdy ich nie opuścił. Dobrowolnie poszedł na zesłanie, aby dzielić ich los.

W trakcie procesu beatyfikacyjnego, dnia 14.05. 2007r. zostało powołane Stowarzyszenie im. ks. Władysława Bukowińskiego „Ocalenie”, zrzeszające obecnie już prawie 400 członków z różnych krajów.

Celem Stowarzyszenia jest

 • troska o kult Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego,
 • pomoc w prowadzeniu Procesu Beatyfikacyjnego,
 • modlitwa za osoby duchowne i duchowa pomoc katolikom Wschodu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • wspólnotowe i indywidualne odmawianie modlitw o beatyfikację Sługi Bożego Ks. W. Bukowińskiego oraz zamawianie Mszy św. w tej intencji,
 • organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i spotkań o Słudze Bożym,
 • wydawanie pozycji książkowych i czasopism,
 • organizowanie rekolekcji i dni skupienia,
 • pomoc w prowadzeniu Procesu Beatyfikacyjnego Sługi Bożego,
 • duchową troskę o katolików Wschodu,
 • utworzenie i prowadzenie Izby Pamięci poświęconej Słudze Bożemu,
 • przekazywanie informacji o Ks. Władysławie Bukowińskim i Procesie Beatyfikacyjnym w środkach masowego przekazu.
Logo stowarzyszenia wskazuje na jedyną prawdziwą drogę do ocalenia człowieka: krzyż oraz kratki konfesjonału.